Pakalpojumi

Renovācija

Kas ir renovācija? Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celtas no 1950. līdz 1990. gadam, fiziski noveco, tās ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, pagraba pārseguma slikto siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama ēku kompleksa renovācija. Renovācija ir energoefektivitātes procesu īstenošana, komunikāciju sakārtošana un mājas vizuālā izskata atjaunošana, un tas viss kopā ļauj būtiski samazināt izmaksas par apkuri, kas saistīts gan ar renovācijas tehnoloģiju, gan ar racionālu un taupīgu saņemtā siltuma izlietošanu, kuru var regulēt paši iedzīvotāji. Būtiski nejaukt renovāciju ar siltināšanu, jo siltināšana ir tikai viena no renovācijas procesa sastāvdaļām. Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju, ieguvumi būs vairāki: renovētā mājā turpmākajos 20 gados nebūs nepieciešami kārtējie remonti; siltumenerģijas patēriņš samazināsies līdz pat 70%; samazināsies izmaksas par siltumu; samazināsies ēkas ekspluatācijas izmaksas; iedzīvotāji paši varēs regulēt temperatūru dzīvoklī; uzlabosies mājas iekšējais klimats un komforts; palielināsies nekustamā īpašuma vērtība.

Rekonstrukcija

Kopš 2004. gada ‘’Selva Būve’’ uzņēmums ir rekonstruējis un renovējis vairāk nekā 40 ēku un inženierbūvju. Starp rekonstruētajiem objektiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, biroju un noliktavu ēkas, kultūras nami, pirmsskolas izglītības iestādes, ražošanas ēkas, lielveikalu tīkli. Pateicoties SIA ‘’Selva Būve’’ uzņēmuma darbinieku pašiniciatīvai ir izstrādāti ēku rekonstrukciju procesu risinājumi, kā rezultātā rekonstruējot vai renovējot ēku netiek pārtraukta ēkas funkcionālā darbība, līdz ar to klienti var turpināt ierasto darbu.

Demontāža

Rūpnīcu, inženierbūvju, pārstrādes cehu, stadionu, daudzdzīvokļu namu un citu apjomīgu celtņu nojaukšana. Mūsu komandā ir profesionāli un pieredzējuši būvdarbu vadītāji, jaudīga tehnika un iekārtas, kas nojauks celtni un pārstrādās demontāžas rezultātā palikušo būvgružus.

Jaunbūves

2014. gadā kompānija LABAMĀJA sekmīgi nokārtoja sertifikācijas auditu par atbilstību kvalitātes vadības sistēmas starptautiskā standarta prasībām ISO 9001: 2008, vides vadības sistēmas starptautiskā standarta prasībām ISO 14001:2004, darba drošības un veselības aizsardzības starptautiskā standarta prasībām OHSAS 18001:2007: 1. Darba drošības vadības sistēmas atbilstība OHSAS 18001:2007 2. Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 3. Vides vadības sistēmas atbilstība ISO 14001:2004 Sertifikācijas sfēra: Būvniecības un Arhitektūras darbi/pakalpojumi, t.sk: Būvniecības veidi: jauna būvniecība; rekonstrukcijas; renovācija; restaurācija; nojaukšana. Arhitektūra: ēku konstrukciju projektēšana; ceļu projektēšana; tiltu projektēšana; telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana; meliorācijas sistēmu projektēšana; upju hidrotehnisko būvju projektēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas projektēšana; siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana; aukstumsistēmu projektēšana; lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana.

Loģistika

Lekciju konspekts „Būvniecības loģistika” ir sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta „Būvuzņēmējdarbības loģistika” programmas saturam. Lekciju konspekts paredzēts RTU IEF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studentiem, kuri apgūst katedras realizēto maģistra profesionālo studiju programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, kā arī citu specialitāšu studentiem. Lekciju konspekts ir profesionāli izglītojošs un sniedz informāciju par loģistiku būvniecības nozarē un transporta loģistiku būvniecībā. Anotācija angļu valodā Lekciju konspekts „Būvniecības loģistika” ir sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta „Būvuzņēmējdarbības loģistika” programmas saturam. Lekciju konspekts paredzēts RTU IEF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studentiem, kuri apgūst katedras realizēto maģistra profesionālo studiju programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, kā arī citu specialitāšu studentiem. Lekciju konspekts ir profesionāli izglītojošs un sniedz informāciju par loģistiku būvniecības nozarē un transporta loģistiku būvniecībā.